Publications

Type: Date:
Scope:
Author:

Number of publications matching the search criterion: 9

Collection (Editor) (2)

Från handräckning till bistÃ¥nd. Service – ett begrepp designat bortom innebörd (Jan 2009)
Inger Orre
Vad är praktisk kunskap?

Förgyllt och förgiftat - en odyssé på stället (Jan 2009)
Inger Orre
Fram träder Bergslagen. Nytt ljus över gammal region

Journal article (2)

Collaboration for the Improvement of Tolerance (Sep 2013)
Ulrika Florin, Inger Orre, Yvonne Eriksson
The International Journal of the Arts in Society (IJAS)

Collaboration for the Improvement of Tolerance: Artistic Practice in a Societal Context
Ulrika Florin, Inger Orre, Yvonne Eriksson

Conference/Workshop Paper (4)

Designing a Model of the Unknown (May 2012)
Ulrika Florin, Yvonne Eriksson, Inger Orre
Design2012

Designing a model of the unknown: Artistic Impact in a Chain of Skilled Decisions (Apr 2012)
Ulrika Florin, Yvonne Eriksson, Inger Orre

Kanske är jag kvar om fem år. Multijournalist i digitalt panopticon (Aug 2009)
Inger Orre
Nordmedia, 19:e nordiska konferensen för medie- och kommunikatiopnsforskning

Om platsbunden gestaltning (Oct 2008)
Inger Orre
Bergslagssatsningens nationella konferens

Report (1)

Ihågkommet, borttappat, påhittat. Användning av plats och budskap i lokal gestaltning (Sep 2008)
Inger Orre

Items per page: